Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Vår historia och mål

Här står det lite kort om vår historia och våra mål i lokalföreningen.

Djurens Rätt Örebro har funnits i Örebro i många år men har inte alltid varit en lokalavdelning utan under några år var det en lokalförening( dvs enbart en aktiv  grupp med en kontaktperson som representerar Djurens Rätts riksorganisation).

Den 4 februari i år var det återigen dags att starta en lokalavdelning med siktet inställt på att bli en av Djurens Rätts starkaste fästen på sikt! Arbetet har redan börjat med att göra Örebro än mer vegovänligt och få allt fler att bli uppmärksammade på djurens situation i industrierna idag!

Vår tanke är att dels öka antalet medlemmar under 2015 då vi är beroende av våra medlemmar för att kunna driva en verksamhet och för att kunna förbättra djurs villkor och status i samhället. Utan medlemmar blir det ingen organisation och djuren blir lidande.

Ett annat mål för 2015 är att öka antalet aktiva i vår lokala föreningen med samma motiv; att desto fler aktiva vi är desto starkare blir vi och desto mer kan vi göra för djuren.

Ett tredje mål är att vi ska synas ännu mer ute på gator, torg och i skolor och att folk på så sätt ska få information om vår verksamhet och om ur djuren behandlas i samhället idag. Genom dessa aktiviteter kan vi sträva mot ett av Djurens Rätts stora mål: att skapa ett samhälle fritt från djurförtryck. Genom att folk får upp ögonen för oss när vi står och kampanjar leder det förhoppningsvis i längden till att folk börjar tänka mer djurvänligt.

En annan viktig del i vår lokala verksamhet är att synas i massmedia; tex. i radio, lokal-tv och tidningar. Vi arbetar med att b.la. skriva insändare och debattartiklar samt skriva artiklar i sociala medier såsom instagram,  facebook och twittr.

Men för att lyckas i vårt arbete och för att det ska vara roligt att vara ideellt engagerad krävs det att man är en sammansvetsad grupp som går mot samma mål och har samma värderingar. Därför har vi satsat väldigt mycket på att bygga goda relationer mellan oss som är aktiva och skapa en trygg grupp där det är högt i tak och där folk känner att det kan säga vad de tycker. Vi präglas i detta nu av en stark teamkänsla och där vi har roligt oavsett om det är ett styrelsemöte eller när vi stårpå stan och kampanjar.

Vill du bli en del av vårt lag som kämpar för djur rättigheter i samhället? Kul! Kolla fliken ” Bli aktiv!” ovan för mer information hur du går tillväga!